Home

 

Oproep:
Onze club heeft nog steeds helpende handen nodig. Denk er eens over na… Je bewijst er onze sport een grote dienst mee . Laat het ons weten !

Nieuws 21 september 2021
Nieuws 8 september 2021

Op 19 september a.s. organiseert KVW Beringen zijn GPX coursingwedstrijd met toekenning van het CACBL.
Keurmeesters : aangesteld door de KMSH
Deelnamevoorwaarden :
– In het bezit zijn van een Belgische licentie
– Min.2 wedstrijden gelopen hebben sinds de vorige GPX
– Geen disq gekregen hebben in de 2 voorgaande wedstrijden
Inschrijvingsgeld :
– 23€ voor de 1ste en 2de ingeschreven hond
– 18€ vanaf de 3de deelnemende hond
Voor de honden die niet aan de voorwaarden voldoen om aan de GPX deel te nemen maar toch graag een wedstrijd willen lopen organiseren we dezelfde dag ook een vriendschappelijke wedstrijd. Bij deze wedstrijd wordt geen CACBL toegekend.
Keurmeesters : Idem als bij de GPX
Inschrijvingsgeld :
– 18€ voor de 1ste en 2de ingeschreven hond
– 13€ vanaf de 3de deelnemende hond
Voor beide wedstrijden geldt :
Dierenarts- en chipcontrole : vanaf 07h30’
Start van de wedstrijd : 09h00’
Inschrijving : enkel online via onze website www.kvwberingen.be of via e-mail naar jef_kerkhofs@telenet.be
Sluiting van de inschrijving : donderdag 16 september om 20h
Camping : 12€/nacht
*************************
Le 19 septembre, la KVW Beringen organisera son GPX Coursing avec la remise du CACBL.
Juges : nommés par le KMSH
Conditions de participation :
– Etre en possession d’une licence belge
– Avoir couru au moins 2 compétitions depuis le précédent GPX
– N’avoir pas reçu de disq dans les 2 précédentes compétitions
Frais d’inscription :
– 23€ pour le 1er et 2ème chien inscrit
– 18€ à partir du 3ème chien participant
Pour les chiens qui ne remplissent pas les conditions pour participer au GPX, mais souhaiteraient tout de même participer à un concours, nous organisons également un concours amical le même jour. Aucun CACBL ne sera décerné dans ce concours.
Juges : Idem que pour le Grand Prix de Belgique
Frais d’inscription :
– 18€ pour le 1er et 2ème chien inscrit
– 13€ à partir du 3ème chien participant
Ce qui suit s’applique aux deux compétitions :
Contrôle vétérinaire et puce : à partir de 07h30′
Départ de la course : 09h00′
Inscriptions : uniquement en ligne via notre site internet www.kvwberingen.be ou par e-mail à jef_kerkhofs@telenet.be
Clôture des inscriptions : Jeudi 16 septembre à 20h
Camping : 12€/nuit

 

Nieuws 6 september 2021
Zaterdag 11 september is er opnieuw training. Inschrijvingen aan het juryhuis vanaf 10h. Voor uw en onze veiligheid vragen wij u bij de inschrijvingen, het starten en de opvang van de honden uw mondmasker te dragen.
Wij kijken ernaar uit om jullie opnieuw te verwelkomen.
*****
Le samedi 11 septembre, il y aura à nouveau des entraînements. Inscriptions à la maison du jury à partir de 10h. Pour votre et notre sécurité, nous vous demandons de porter votre masque buccal lors de l’inscription, du départ et de la prise en charge des chiens.
Nous espérons vous revoir prochainement.
*****
Am Samstag, 11. September, wird wieder trainiert. Anmeldungen im Juryhaus am 10 Uhr. Zu Ihrer und unserer Sicherheit bitten wir Sie bei der Anmeldung, Inbetriebnahme und Betreuung der Hunde Ihre Mundmaske zu tragen.
Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen.

Nieuws 30 augustus 2021
De uitslag van de Nationale Renwedstrijd 29-08-2021 kan U hier terugvinden.  Le resultaat de la Course Nationale du 29-08-2021 est disponible.  The result of the National Racing Competition of 29-08-2021 can be found here.

Nieuws 13 juli 2021
De uitslagen van de Internationale Renwedstrijd Gouden Haas dd 11 juli 2021 kan u hier terugvinden.  Les résultats du Concours Internationale Lévrier d’Or du 11 juillet 2021 sont disponible.  The results of the International Racing Compétition Golden Hare from July 11, 2021 can be found here.

Nieuws 25 juni 2021
De uitslagen van de Internationale coursing te Gesves op zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 staan online.
Les résultats du concours Internationale de Coursing à Gesves du samedi le 19 et dimanche le 20 juin 2021 sont publiés

Nieuws 04/04/2021
De commissie heeft het aanvraagformulier opnieuw gewijzigd.  Het nieuwe document is terug te vinden op de pagina / Le comité a de nouveau modifié le formulaire de demande. Le nouveau document se trouve sur la page  “Ren- en coursinglicentie”

Nieuws 30/03/2021
De commissie heeft het aanvraagformulier gewijzigd.  Het nieuwe document is terug te vinden op de pagina / Le comité a changé le formulaire de demande. Le nouveau document se trouve sur la page  “Ren- en coursinglicentie”

Nieuws 27/03/2021
De nieuwe formulieren voor de aanvraag van een ren- en/of coursinglicentie staan online en kan U terugvinden op de pagina “Ren- en coursinglicentie”

Nieuws 02/03/2021
De jaarlijkse bijdragen voor 2021 zijn aangepast en kan U terugvinden op de pagina “Onze Club”
De ren- en coursingkalender 2021 staat op de website.

 

De huisfotografe van KVW Beringen – Mieke Engelbos Photography

foto